آیا می دانید تلفظ کلمه (( خدا )) در زبان های مختلف چیست؟

 به بسم الله می خوانم  خدا را 

  ......................................

زمشتی خاک آدم ساخت ما را

 

آیا می دانید تلفظ کلمه (( خدا )) در زبان های مختلف چیست؟ 

         به زبان فارسی = ایزد                                          به زبان فرانسه = دی یو       

         به زبان لاتین = reouse                                         به زبان آشوری = آرات 

         به زبان هلندی = اگور                                           به زبان سانسکریت = دیوا 

         به زبان مصر قدیم = آتون                                       به زبان سریانی = ایلو 

        به زبان آلمانی = گوت (به تشدید ت)                        به زبان عربی = الله 

        به زبان عبری = یهوه                                              به زبان یونانی = teouse 

       به زبان دانمارکی = گوره                                     به زبان اسپانیایی = دی یوس 

       به زبان اینکا = یایا                                                  به زبان کلدانی = نابو 

 

 

/ 0 نظر / 51 بازدید